Repertoire

Tuloa betekent welkom. En Tuloa klinkt als 'we doen mer wa'. En dat klopt eigenlijk ook. We spelen muzieknummers die passen bij uiteenlopende muziekstijlen, zoals pop, folk, country en wereldmuziek. Het criterium om een nummer te gaan spelen, is op de eerste plaats dat het nummer ons alle drie moet aanspreken én dat het gaat om niet al te bekende nummers. Tot nu toe bestaat ons repertoire  uit nummers in de Engelse, Nederlandse, Franse en Spaanse taal. 

Dit filmpje geeft een impressie van een huiskameroptreden van Tuloa.